loading

Żłobek U-Hanulki jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy w Kątach Wrocławskich pod numerem 01.2014.
Spełniamy wszelkie wymogi Wydziału Oświaty dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, elektrycznego, gazowego oraz posiadamy pozytywną opinię higieniczno-sanitarną pobytu dzieci w naszej placówce.
Naszym celem jest zagwarantowanie dzieciom kameralnej, rodzinnej atmosfery, która pomoże nam poznać indywidualne cechy każdego dziecka, a także poświęcić każdemu odpowiednią ilość czasu i uwagi.
Czynnie współpracujemy z rodzicami – włączamy ich w proces kształtowania naszego programu i dajemy możliwość wpływania na proces dydaktyczno – wychowawczy.
Współpraca ta owocuje wzajemnym zaufaniem i szacunkiem oraz pozwala budować przyjazne, domowe relacje w kontaktach z dziećmi.